Физика-математика факультети
Физика-математика факультети

Оқыў процесси

Сабақлар кестеси
Пәнлер дизими
Ашық сабақлар


Әҳмийетли

www.gov.uz
O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali
www.press-service.uz
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
www.uza.uz
O'zbekiston milliy axborot agentligi
www.edu.uz
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
www.ziyonet.uz
O'zbekiston Respublikasi Axborot ta'lim tarmog'i

 

ПӘНЛЕР ДИЗИМИ

Әмелий математика ҳәм информатика

  Әмелий математика ҳәм информатика тәлим бағдары
 1. Алгоритмлер теориясы
 2. Информатика
 3. Программаластырыў тийкарлары
 4. Информацияны қоргаў
 5. Есаплаў усыллары
 6. Системалы ҳәм әмелий программаластырыў
 7. Математика ҳәм информатиканы окытыў методикасы
 8. Берилгенлер базасын баскарыў системасы
 9. Компьютер әмелияты
 10. Есаплаў системалары архитектурасы
 11. Әмелий мәселелерди математикалық моделлестириў
 12. Вариациялық есап ҳәм оптимал басқарыў
 13. Операцияларды изертлеў
 14. Программалық өнимлерди жаратыў технологиялары
 15. Web ке бағдарланған программаластырыў
 16. Экстремал маселелер ҳаққында
 17. Есаплаў экспериментлери
 18. Тармақ технологиялары
 19. Операцион системалар
 20. Дискрет математика ҳәм матлогика
 21. Информацияны қорғаў
  Математика ҳәм басқа барлық бакалавр тәлим бағдарлары
 1. Информатика ҳәм информациялық технологиялар
 2. Есаплаў усыллары
 3. Вариациялық есап ҳәм оптималластырыў усыллары
 4. Математикалық программаластырыў
 5. Әмелий программа комплекси
   
Фотогалерея